Till startsidan
Translate

Biogas från Källby avloppsreningsverk

Källbyverket (Lund)

Kraftringen strävar efter att fasa ut fossila bränslen i vår produktion. Utöver det vill vi även hjälpa samhället i stort att övergå från fossila, oljebaserade fordonsbränslen till hållbara alternativ.

Biogas är idag ett mycket bra och relativt enkelt bränsle att ställa om till. Utbudet av bilmodeller som går att köra med fordonsgas ökar ständigt och antalet tankställen ökar också i rask takt.

I dagsläget består fordonsgasen ofta till viss del av naturgas, som är miljöeffektivare än både bensin och diesel men som fortfarande är ett fossilt bränsle. Från och med 1 januari 2017 säljer Kraftringen 100 % biogas om man tankar i någon av våra tankstationer i Lund eller Dalby. Läs gärna mer om hur det är att äga en gasbil på våra sidor om fordonsgas.

Biogas ur restprodukter

Sedan maj 2010 är vår biogasanläggning på Källby avloppsreningsverk i Lund igång. Här tar vi tillvara den rötgas som bildas och renar den så att den kan distribueras på gasnätet.

Hur blir det biogas?

Avloppsvatten från Lunds tätort kommer till Källbyverket, där slammet avskiljs och sedan rötas det i 30 dagar. Under rötningen bildas koldioxid och metangas. I biogasanläggningen tas koldioxiden bort och därefter skickas gasen ut på gasnätet.

Gas till tusen och minskade utsläpp

I full drift producerar anläggningen 7 GWh biogas per år. 7 GWh energi motsvarar cirka 700 000normalkubikmeter och räcker till ungefär 1 000 gasdrivna bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1 000 mil/år.

Biogasen kommer också att bidra till att koldioxidutsläppen minskar med drygt 1 700 ton per år i Lund.

Läs gärna mer om biogasanläggningen på VA SYD:s webbplats.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]