Till startsidan
Translate

Röjning av ledningsgator

Röjning av ledningsgator

Vi på Kraftringen arbetar hela tiden för att du ska ha en trygg och säker elleverans. Ett led i detta är att vi regelbundet röjer våra ledningsgator för att minska risken för strömavbrott.

Ledningsgatan är området under och omkring en luftledning. Hur bred ledningsgatan är beror på vilken spänningsnivå det är på ledningen. Stora, viktiga ledningar som förser många kunder med el ska ha ledningsgator som är så breda att inga träd kan falla över ledningen och orsaka strömavbrott.

Hur går det till?

Under röjningsarbetet tar vi bort träd och grenar utmed ledningsgatorna som riskerar att falla ner på ledningarna vid storm eller blötsnö. Det kan vara döda grenar, träd som lutar in över ledningsgatan etc. I själva ledningsgatan tar vi bort all högväxt vegetation men lämnar kvar lägre växtlighet som enebuskar och liknande.

Den största delen av röjningsarbetet görs maskinellt och därför försöker vi i första hand genomföra det under vinterhalvåret när risken för markskador är mindre.

De träd och grenar som avverkas tillhör markägaren och lämnas kvar i ledningsgatan. Däremot lämnar vi aldrig kvar avverkat material i vattendrag, på jordbruksmark eller på vägar och andra ställen där det kan hindra framkomligheten.

Hur får jag information?

Berörda markägare aviseras alltid individuellt inför ett kommande röjningsarbete. Om du som kund eller närboende har frågor kring ett röjningsarbete är du alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Vilken hänsyn tas till natur och miljö?

Vi på Kraftringen tar alltid största hänsyn till natur och miljö när vi röjer våra ledningsgator. Vi röjer alltid med varsamhet och visar särskild respekt i områden med höga kulturvärden såsom naturreservat och där det förekommer sällsynta djur- eller växtarter.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]