Till startsidan
Translate

Elnätsavgifter för privatkunder

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter för dig som är privatkund.

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter fr.o.m. 2018-05-01
Säkring Abonnemang
Lägenhet 2 100 kr
16 A 4 140 kr
20 A 6 540 kr
25 A 8 160 kr

Priserna är inklusive moms och per år. Energiskatt tillkommer. Överföringsavgift är i samtliga fall 22 öre/kWh. Se priser för samtliga säkringsabonnemang fr.o.m. 2018-05-01 här. 

I abonnemangsavgiften i tabellen ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift
För att finansiera Elsäkerhetsverket tas en årlig avgift på 6 kronor ut av alla elkunder.

Nätövervakningsavgift
För att finansiera nätmyndighetens verksamhet tas en särskild årlig avgift ut av alla elkunder. Avgiften är 3 kronor per år.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka de kostnader som företag och myndigheter har för att förstärka systemet för landets elförsörjning så att det bättre står emot påfrestningarna under kriser och krig. Avgiften är 45 kronor per år.

Övriga avgifter

  • Vid inflyttning tas en avgift på 300 kronor ut.
  • Vid extra avläsning på egen begäran, tas en avgift på 300 kr ut.

Tillämpningsbestämmelser
Nätägaren tillhandahåller trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund efter fastställda avgifter samt enligt dessa tillämpningsbestämmelser och gällande avtalsvillkor (NÄT 2012 K).

Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt. Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig installatör, som erhållit medgivande av nätägaren. Tänk på att det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Säsongsmässigt betingad ändring av abonnemang och säkring medges ej. Ändring får ske högst en gång under loppet av 12 månader. Som avgiftsbestämmande säkring tillåts trög säkring.

Abonnemangsavgift för lägenhet tillämpas för mätarsäkring högst 20 A och endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. För enfasleverans (230 V) i kolonistuga och hobbylokal utgår abonnemangsavgift som för lägenhet i flerbostadshus.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]