Till startsidan
Translate

Vår sponsringspolicy

Koncernen arbetar med sponsring utifrån ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv.

 • Sponsringen ska stödja koncernens affärsidé: Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället.
 • Sponsringen ska öka kännedomen om koncernens varumärke, Kraftringen, och förstärka profilen av koncernen som det modiga, ansvarstagande och engagerade energiföretaget.   
 • Koncernen vill huvudsakligen se sin verksamhet kopplas till barn och ungdomar, innovations- och utvecklingsprojekt samt miljö- och samhällsengagemang, främst i våra ägarkommuner.
 • Sponsringen ska direkt eller indirekt bidra till en utveckling av koncernens affärsverksamhet.  
 • Sponsringen ska ske genom samarbeten där en motprestation krävs och där alla parter bär ett ansvar för att uppfylla sin del av avtalet.  
 • Sponsringen ska följa koncernens etiska policy.  
 • Sponsringen ska regelbundet utvärderas utifrån ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv.  

Denna policy gäller för samtliga bolag och alla anställda i Kraftringen AB (publ). Koncernens ledare har ett särskilt ansvar för implementeringen av policyn.

Kraftringen sponsrar inte:

 • Politiska eller religiösa ställningstaganden
 • Aktiviteter som är skadliga för människor, djur och miljö
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
 • Enskilda individer

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]