Till startsidan
Translate

Vår forskningssatsning

Forskning, illustration.
Kraftringen strävar efter att vara en attraktiv och pålitlig forskningspartner till universitet och högskolor. Vi är öppna för att släppa in forskare att analysera våra anläggningar och vår infrastruktur och arbetar för att öka studenters intresse för och kunskap om energibranschen. Sedan 2012 har vi en anställd som spenderar 20 procent av sin arbetstid som adjungerad lektor vid Avdelningen för miljö och energisystem på Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Kraftringen tar emot ett 10-tal examensarbetare varje år och samarbetar med flera fakulteter vid Lunds universitet kring undervisning och studiebesök på våra produktionsanläggningar.

Kraftringen finansierar ett femårigt forskningsprojekt om hållbar kraftvärmeproduktion, med Örtoftaverket som fallstudie. Forskningen bedrivs huvudsakligen av en doktorand och två handledare vid Avdelningen för Miljö och Energisystem, LTH.

Under hösten 2017 medverkade vi på kursen Avancerad energihushållning på LTH. Kraftringens Martin Gierow och Peter Ottosson inledde kursen med en presentation av den nya stadsdelen Brunnshög som utgjorde temat för kursen. Under hösten har studenterna skrivit uppsatser om hur lågtempererad fjärrvärme bäst kan användas i området. 

Kraftringen samverkar också med akademi, näringsliv och kommuner med olika innovationssatsningar kopplade till hållbar stadsutveckling. Vi är till exempel engagerade i Cityfiedprojektet som utvecklar modeller för hållbar renovering av befintlig bebyggelse, Urban Magma där vi samarbetar kring innovationsutveckling av urbana system inom VA, värme, kyla och avfallshantering och Future By Lund med innovationer för framtidens smarta och hållbara städer.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]