Till startsidan
Translate

Power Walk – belysning under din promenad

Brighter Brunnshög, broschyromslag.

Längs med Utmarksvägen – mellan forskningsanläggningen MAX IV och Stadsodlingen – stod under EU-projektet Lighting Metropolis tre stycken så kallade Powerhus, vilka tillsammans bildade ljusinstallationen Powerwalk! Husen är nu flyttade till södra etappen av Brunnshög.

När solen går ner tänds lamporna i Powerhusen. Energin samlas in under dagen av solceller på husens tak och lagras i batterier tills det blir kväll. På det sättet blir husen helt självförsörjande på el, ingen inkoppling till elnätet behövs.

Powerhusen är också utformade som träningsställningar så att du som besökare kan passa på att träna när du är där. Eftersom belysningen tänds upp av solkraft när det blir mörkt kan du träna även på kvällen. Intill det ena Powerhuset har vi dessutom placerat pedalställningar ämnade som träningsmaskiner för dina armar. Med hjälp av dessa kan du som besökare generera extra energi, vilken används till att skapa ännu mer spännande ljuskonst i de intilliggande träden!

Intill lekplatsen och Lunds kommuns besöksbod på Brunnshögs sydligaste område, finns även en annan del av Powerwalk. Där finns två träningsmaskiner som, när de används, tänder upp fönstren i en stadssiluett.

Ljusinstallationerna lyser upp i ett område som annars hade varit mörkt. Vi hoppas att de kan hjälpa Lundabor och andra intresserade att bekanta sig mer med Brunnshög redan innan området är utbyggt.

Ha det så bra på din powerwalk – vi lyser upp vägen för dig!


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]