Till startsidan
Translate

Bolagsstyrning

Koncernstyrelsen ger varje verksamhetsår en rapport om styrning av bolaget, vilken du kan läsa här. Rapporterna för de tre senaste åren hittar du längst ner på denna sida.

Bolagsstyrning handlar om att definiera det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget och på så sätt stödja styrelse och ledning i arbetet för ökad kundnytta och värde åt ägarna. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning samt transparens gentemot ägare, kunder, kapitalmarknad, anställda och samhället i övrigt.

Kraftringens styrelse beslutade i december 2005 att, så långt det bedömts lämpligt och möjligt, anpassa sina arbetsformer till svensk kod för bolagsstyrning. Om bolaget inte följer koden förklaras detta.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]