Till startsidan
Translate

Effektivt utnyttjande av naturresurser

Kraftringen arbetar för att användandet av naturresurser ska ske så effektivt som möjligt. Ett exempel på detta är att ta tillvara spillvärmen som finns tillgänglig i närområdet.

I nordöstra Lund pågår utvecklingen av den nya stadsdelen Brunnshög, som ska vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Kraftringen är med sitt väl utbyggda fjärrvärmenät, och med utvecklingen av innovativa energilösningar, en viktig aktör för att de högt ställda målen för Brunnshög ska uppnås. För att gemensamt kunna bidra till att skapa en hållbar stadsdel har Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, VA SYD och Kraftringen tillsammans formulerat Brunnshögskontraktet som undertecknades i september 2013. På Brunnshög kommer de två internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS att ligga. Anläggningarna kommer använda stora mängder energi och därmed generera stora mängder spillvärme. Istället för att kyla bort överskottsvärmen kan den utnyttjas i Kraftringens fjärrvärmenät och på så sätt värma upp fastigheter på ett resurssnålt sätt.

Örtoftaverket som driftsattes 2014 har ett viktigt syfte att effektivisera och modernisera fjärrvärmeproduktionen i kommunerna Lund, Eslöv och Lomma. Genom toppmodern teknik kan nästan all energi i bränslet utnyttjas till el- och värmeproduktion. Anläggningen hjälper även till så att både regionens och Sveriges klimatmål kan uppfyllas. Örtoftaverket drivs av regionala och lokala biobränslen som skogsrester, returträ och torv, och skapar lokala arbetstillfällen inom skogsnäringen och transportsektorn.

Solen är en naturresurs som är nästintill oändlig och som kan utnyttjas mer än idag. Kraftringen har utvecklat verktyget www.solkartan.se för att öka intresset för solenergi och underlätta för fastighetsägare som överväger att investera i solceller. Kartan är ett hjälpmedel för villa- och fastighetsägare i Kraftringens ägarkommuner som visar vilka tak som är lämpliga för installation av solceller. Solkartan är framtagen av Kraftringen i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, Lunds kommun och Solar Region Skåne. 

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]