Till startsidan
Translate

Storskalig elproduktion

Vi satsar stort på förnybar elproduktion för uppbyggnaden av det hållbara samhället.

Kraftvärme

I kraftvärmeproduktion produceras både el och värme samtidigt. El kan produceras högeffektivt och fjärrvärmenätet gör att värmen kan tas tillvara i form av fjärrvärme ut till fastigheter. Naturresurserna tas verkligen tillvara maximalt!

Kraftvärmeverket Återbruket i Lomma producerar både värme och el med hjälp av återvunnet trä från t.ex. rivningsarbeten. 

På Gunnesboverket i Lund finns pelletspannor, biooljepannor och värmepumpar (vilka endast producerar värme).

Vår största miljöinvestering någonsin, vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta, har sedan årsskiftet 2013/2014 levererat både el och värme till våra kunder. Läs mer om Örtoftaverket här.

Vattenkraft

För att möta den allt mer ökade efterfrågan av förnybar el har vi bland annat tecknat uttagsrätter vid vattenkraftverket Svartisen i Norge. Svartisen är en glaciär, där det naturliga smältvattnet tas till vara och omvandlas till elenergi.

Smältvattnet lagras i en damm, Storglomvatn. Dammen kan lagra en vattenmängd motsvarande två års produktion, 4 500 GWh. Vattnet leds via en 6,5 kilometer lång tunnel till en kraftstation som producerar i genomsnitt 2 200 GWh varje år. Genom att ta vara på det naturliga smältvattnet ser vi till att andelen förnybar el ökar på den nordiska elmarknaden.

Vindkraft

Det finns få energikällor som har så låg miljöpåverkan som vindkraft. Vindkraften släpper inte ut någon koldioxid alls. Ett landbaserat vindkraftverk med effekten 3 MW ger hushållsel till ungefär 2 000 villor. Jämfört med motsvarande mängd el från kolkraft, innebär ett sådant vindkraftverk att koldioxidutsläppen minskar med 10 000 ton varje år. 

Vi äger sex vindkraftverk i Skåne som alla producerar el märkt med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. 

Vindkraftverk utanför Lund:
Anna (225 kW, byggt 1989)
Bella (225 kW, byggt 1989)
Clara (500 kW, byggt 1994)

Vindkraftverk utanför Eslöv:
Virke (600 kW, byggt 1995)
Årröd (490 kW, byggt 1992) 

Vindkraftverk utanför Tomelilla:
Jöns Pumpare, Everöd (2,3 MW, byggt 2009)

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]