Till startsidan
Translate

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är viktigt att alla känner ansvar för säkerheten i arbetet. Som ett hjälpmedel har vi tagit fram en arbetsmiljöhandbok för vårt systematiska arbetsmiljöarbete med rutiner och checklistor för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Koncernstyrelsen är ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet inom koncernen, medan det operativa ansvaret ligger på koncernchefen. Specifika arbetsmiljöuppgifter har fördelats på chefer med personalansvar, arbetsledare och vissa medarbetare med särskilt ansvar för arbetsmiljö. 

I medarbetarundersökningen MMI mäts även medarbetarnas upplevelse av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet i form av handlingsplaner som tas fram av respektive affärsområde och enhet. 

Medarbetarnas hälsa och säkerhet har starkt fokus på Kraftringen. Vi har tydliga säkerhetsrutiner och en uttalad nollvision när det gäller arbetsrelaterade skador. För 2015 har vi satt upp kvantitativa mål kring att minska sjukfrånvaron samt att öka inrapporteringen av tillbud och riskobservationer.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]