Till startsidan
Translate

Ursprungsmärkning av el

Vi tycker det är viktigt att du får information om hur den el du använder produceras och vilken miljöpåverkan den har. All el vi säljer till kunder köper vi på den nordiska elmarknaden Nord Pool. På Nord Pool säljs och köps merparten av den el som produceras i de nordiska länderna, men även andra länder har möjlighet att handla. Utifrån denna handel bildas en elmix som består av el producerad från förnybara bränslen, fossila bränslen och kärnkraft. Från elmixen köper vi sedan den volym el som du använder. 

Energikällor kan tilldelas ursprungsgarantier som ett bevis för hur elen producerats. Ursprungsgarantier kan sedan säljas vidare vilket gör att du kan köpa spårad el från exempelvis vattenkraft eller vindkraft. De ursprungsgarantier som köps på Nord Pool dras från den totala elmixen och den överblivna mixen får de kunder som inte gjort något aktivt val.

När vi redovisar elens ursprung och miljöpåverkan får du information om den produkt du köpt och möjlighet att efterfråga el från specifika energikällor.

Förnybar el till alla privatkunder

Från och med maj 2015 köper vi endast in förnybar el producerad från vatten, sol, vind och biobränslen till våra privatkunder.  

Ursprunget och miljöpåverkan för vår el under 2017

Diagram 1: Elens ursprung för kunder utan miljötillval
Diagram 2: Elens ursprung för Kraftringens privatkunder samt för våra företagskunder med miljötillval
Diagram 3: Vår samlade elförsäljning

Förnybara energikällor är till exempel kraft från vatten, sol, vind och biobränslen. Fossila energikällor är till exempel kraft från kol, naturgas och olja. Observera att nedanstående diagram baseras på elmixen för 2017.


CO2-utsläpp, g/kWh
329,2
 
Kärnavfall, g/kWh
0,001158
CO2-utsläpp, g/kWh
0,00
 
Kärnavfall, g/kWh
0,00
CO2-utsläpp, g/kWh
112,3
 
Kärnavfall, g/kWh
0,000395

 

I ovanstående tabell visas information om vilken miljöpåverkan som skett i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kilowattimme. Miljödata presenteras baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Nedan illustreras några exempel på vilka direkta koldioxidutsläpp du som kund har beroende på om du har eller inte har ett miljötillval baserat på ovanstående koldioxidutsläpp.

Exempel koldioxidutsläpp
  Koldioxidutsläpp med miljötillval
(kg koldioxid)
Koldioxidutsläpp utan miljötillval
(kg koldioxid)
Lägenhet
(2 500 kWh/år)
0 823
Villa
(5 000 kWh/år)
0 1 646
Villa elvärme
(20 000 kWh/år)
0 6 584

NOT: Enligt svensk lag ska alla företag som säljer el inom EU informera om elens ursprung och dess miljöpåverkan under närmast föregående kalenderår (EU:s direktiv 2003/54/EC).

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något eller är intresserad av att välja förnybar el.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]