Till startsidan
Translate

Innovationsprojekt

För att ligga i framkant är det viktigt att ständigt utveckla nya smarta lösningar. Genom att medverka i olika utvecklingsprojekt med andra aktörer skapar vi samarbeten, med kunskapsöverföring som gynnar ett innovativt arbetssätt. Nedan beskrivs några av projekten vi deltar i.

I EU-projektet CITyFiED deltar Kraftringen med att ta fram en modell för att energieffektivisera europeiska stadsdelar. I Lund ska 1970-talsområdet Linero rustas upp och i det projektet samarbetar Kraftringen med Lunds kommun, Lunds kommunala fastighetsbolag och IVL Svenska Miljöinstitutet. Energieffektivisering handlar inte bara om tekniska lösningar. Genom att låta en student från beteendevetenskapliga programmet vid Lunds universitet förlägga sitt praktikarbete hos oss, har vi även fått värdefull kunskap i hur man kan få människor att bli medvetna och motiverade till att minska sin energianvändning. 

Kraftringens satsning på hållbar stadsutveckling speglas också i vår roll som ordförande i det Vinnovafinansierade initiativet Urban Magma, som ska utveckla regionen till ett föredöme inom gränsöverskridande lösningar för städers tekniska försörjningssystem. I projektet ingår innovationsutveckling inom de urbana systemen VA, värme, kyla och avfallshantering. I projektet Future By Lund kopplas olika aktörer samman i en öppen innovationsprocess med syftet att skapa en grön och socialt hållbar tillväxt med innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]