Till startsidan
Translate

Ansvar i leverantörskedjan

Vi är noga med att våra leverantörer lever upp till de höga hållbarhetsmål vi själva satt upp, först då kan vi prata om hållbarhet i hela kedjan. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och gör regelbundna utvärderingar och kontroller för säkerställa efterlevnad av våra krav. Under 2016-2018 kommer vi att genomföra leverantörsgranskningar minst fyra gånger per år. 

Vi förväntar oss också att våra leverantörer delar våra affärsetiska värderingar. Vid upphandlingar informeras de om våra uppföranderegler för leverantörer. 

Upphandling

Läs mer om hur Kraftringen arbetar med upphandling

För leverantörer

Mer information för dig som är eller vill bli leverantör.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]