Till startsidan
Translate

Bli energiproducent

Sälja solel

Genom att installera solceller tar du kontroll över din elräkning och sänker dina löpande energikostnader under lång tid framöver. Du minskar helt enkelt påverkan av oförutsägbara prissvängningar på energi.

Solceller från Kraftringen är ett enkelt och tryggt alternativ. Under perioder kan anläggningen producera ett överskott. Du kan sälja din solel till oss, eller till ett annat energibolag. I din deklaration får du också, genom skatteavdrag, en skattereduktion med 60 öre per kWh för din överskottsproduktion upp till 30 000 kWh. 

Så fungerar det att producera och sälja solel

Den el dina solceller producerar kommer i första hand att användas i fastigheten och minska ditt behov av att köpa el. Vid de tillfällen då elen som dina solceller producerar inte räcker för att täcka fastighetens behov så fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör och du betalar naturligtvis bara för den kompletterande el som du behöver köpa.

Producerar dina solceller mer el än du använder, kan du teckna avtal med oss och sälja solel från din överskottsproduktion till oss.

Om du väljer att producera egen el med solceller som du har köpt hos Kraftringen hjälper vi dig hela vägen till att bli din egen solelsproducent.

Har du redan börjat producera och vill sälja solel? 

Du kan sälja solel från din överskottsproduktion till oss om du:

  • Har anslutit din produktionsanläggning till Kraftringens elnät och/eller
  • Har tecknat eller tecknar elavtal med oss

Om du är intresserad av att sälja din egenproducerade solel till oss och uppfyller villkoren ovan är du välkommen att fylla i intresseanmälan nedan.

Intresseanmälan – sälja överskottsproduktion av solel

Fyll i alla uppgifter i formuläret och kom ihåg att fylla i fälten som är markerade med *. 

Är du nätkund i vårt elnät idag?Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]