Till startsidan
Translate

Ursprungsmärkt fjärrvärme

All Kraftringens fjärrvärmeproduktion är, sedan våren 2018, helt fossilbränslefri. Du som är näringsidkare har dessutom möjligheten att göra tillvalet ursprungsmärkt fjärrvärme. Upplägget är för närvarande att du får ett certifikat på det hållbara ursprunget av värmen till ditt företag. Dessutom går 1 kr/MWh till Vi-skogen. En summa som vi på Kraftringen matchar till totalt 2 kr per såld MWh ursprungsmärkt fjärrvärme.

Vi-skogen
Vi-skogens guldknapp för företagspartnerSom kund med ursprungsmärkt fjärrvärme är du med och hjälper Vi-skogens verksamhet att utbilda småbönder i trakten runt Victoriasjön i Afrika. En verksamhet som pågått i snart 30 år. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, kan bönderna bekämpa fattigdomen. Träden skapar helt nya förutsättningar för det som människor i området runt Victoriasjön saknar mest: mat, ved, medicin, skugga, foder och vitaminer. I många fall ger träden också en ekonomisk buffert som tryggar barnens skolgång och gör det möjligt för familjerna att betala för läkarbesök. Träden hjälper även familjerna att bli självförsörjande.

Läs gärna mer om Vi-skogens arbete på deras webbplats och kontakta din kundkontakt om du är intresserad av ursprungsmärkt fjärrvärme!


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]