Till startsidan
Translate

Fjärrvärme för ditt företag

Fortsatt stabilt fjärrvärmepris

Kraftringen har länge genomfört stora satsningar på vår fjärrvärmeproduktion. Både för att kontinuerligt minska fjärrvärmens redan låga miljöpåverkan och för att effektivisera produktionen för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser. De senaste fem åren har vi kunnat se tydliga resultat av det arbetet. Dels är all värme vi levererar från och med våren 2018 producerad med enbart fossilfria bränslen, dels har fjärrvärmepriset stabiliserats. 2015 höjdes det med 1 %. 2016 var det oförändrat och 2017 genomfördes en genomsnittlig sänkning av fjärrvärmepriset på 2,5 %. Detta pris låg sedan kvar även 2018. 1 januari 2019 kommer vi justera energipriset med ca 1 %, en ökning som främst beror på ökade bränslekostnader.

Fjärrvärmepriser 2019
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)
Energipris
Vinterpris för perioden december-februari 627 kr/MWh
Vårpris för perioden mars-april 475 kr/MWh
Sommarpris för perioden maj-september 350 kr/MWh
Höstpris för perioden oktober-november 475 kr/MWh
Effektavgift
 Prisgrupp 2 < D <= 100 kW 897 kr/kW
 Prisgrupp 3 < D <= 650 kW 863 kr/kW
 Prisgrupp 4 < D<= 1 000 kW 828 kr/kW
 Prisgrupp 5 D >1000 kW    

794 kr/kW

D=debiteringseffekt. Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 3,50 kronor. Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Jämförpriser 

I tabellen nedan kan du jämföra priset som är beräknat utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnaden är baserad på årets normalprislista. 

Prisjämförelse 2017/2018
Prisgrupp företag
 (flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)
Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad
per år (kr)
80 MWh 73 670 22 490 51 180
193 MWh 177 730 54 258 123 472
500 MWh 460 440 140 565 319 875
1 000 MWh 913 076 273 326 639 750

Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2017 och tills vidare. 

Prisets konstruktion

Fjärrvärmepriset består av tre delar - energipris, effektavgift och flödesavgift.

Energipris/Energiavgift 
Energipriset beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Det är kostnaden för de olika bränslena som till största delen påverkar produktionskostnaden.

Effektavgift 
Effektavgiften finns till för att kompensera för de kostnader som orsakas av toppar i effektuttaget (användningen) i fjärrvärmenätet. Debiteringseffekten beräknas genom att summan av januaris och februaris förbrukning (normalårskorrigerad) delat med antalet timmar under januari och februari (1 416 timmar).

Flödesavgift
Flödesavgiften beräknas genom att mäta hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmeväxlaren. Ju bättre anläggning du har, desto mindre vatten behöver passera genom värmeväxlaren för att ge värme, och då blir också flödesavgiften lägre. Håller du anläggningen i bra skick och ger den regelbunden service kan du sänka energikostnaden, och får dessutom en anläggning som orsakar färre driftstörningar.

Differentierad (olika) prissättning för privatpersoner och företag

Prissättningen mellan privatpersoner och företag skiljer sig. Det beror på att företagens värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just din fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Kontakta oss för offert och pris.

Värmeväxlare

När det är dags att byta värmeväxlare lämnar vi gärna offert på ny utrustning och installation. Kontakta oss gärna för offert och pris. 

Har du några frågor?

Hör av dig till din personlige säljare om du har några frågor. Har du ingen personlig säljare, slå en signal till kundservice på 020-32 61 00 så ordnar vi det.

 

Kraftringen har länge genomfört stora satsningar på vår fjärrvärmeproduktion. Både för att kontinuerligt minska fjärrvärmens redan låga miljöpåverkan och för att effektivisera produktionen för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser. De senaste fem åren har vi kunnat se tydliga resultat av det arbetet. Dels är all värme vi levererar från och med våren 2018 producerad med enbart fossilfria bränslen, dels har fjärrvärmepriset stabiliserats. 2015 höjdes det med 1 %. 2016 var det oförändrat och 2017 genomfördes en genomsnittlig sänkning av fjärrvärmepriset på 2,5 %. Detta pris låg sedan kvar även 2018. 1 januari 2019 kommer vi justera energipriset med ca 1 %, en ökning som främst beror på ökade bränslekostnader. För en genomsnittlig villa (med en förbrukning på ca 15 000 kWh) innebär det nya priset en merkostnad på ca 10 kr per månad. Kompletta prislistor hittar du längre ner på denna sida.

 


 • Prislista företag 2018

  Det här är vår prislista för fjärrvärme för företag. Priserna gäller från och med den 1 januari 2018 och tills vidare.

  Avdelning: Prisbilaga

  2018-01-10
 • Prislista företag 2017

  Det här är vår prislista för fjärrvärme för företag. Priserna gäller från och med den 1 januari 2017 och tills vidare.

  Avdelning: Prisbilaga

  2016-09-15

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]