Till startsidan
Translate

Avtalsvillkor fjärrvärme för företag/näringsidkare

Här finns villkoren för ditt fjärrvärmeavtal. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Fjärrvärmeföreningen och följer branschens rekommendationer. Vi är en Reko-märkt fjärrvärmeleverantör, vilket bland annat ger dig full insyn i hur vi sätter våra priser. Mer info om Reko-märkningen hittar du bland annat på www.svenskfjarrvarme.se.

I avtalsvillkoren hittar du allt om vilka åtaganden och skyldigheter som gäller mellan oss och dig, till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Läs mer om fjärrvärmelagen på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Har du några frågor?

Hör av dig till din personlige säljare om du har några frågor. Har du ingen personlig säljare, slå en signal till kundservice på 020-32 61 00 så ordnar vi det.

Enskild näringsverksamhet: Information om hur Kraftringen hanterar dina personuppgifter finns på kraftringen.se/gdpr.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]