Till startsidan
Translate

Elnätsavgifter för företagskunder

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter för dig som har företagsverksamhet. 

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter fr.o.m. 2018-05-01
Säkring Abonnemang
Lägenhet 1 680 kr
16 A 3 312 kr
20 A 5 232 kr
25 A 6 528 kr
35 A 8 496 kr
50 A 11 856 kr
63 A 14 832 kr
80 A 19 824 kr
100 A 25 104 kr
125 A 33 024 kr
160 A 42 672 kr
200 A 53 184 kr

Överföringsavgift är i samtliga fall 17,6 öre/kWh. Priserna är exkl. moms och per år. Energiskatt tillkommer.

I abonnemangsavgiften i tabellen ingår följande myndighetsavgifter:

Nya elnätsavgifter för effektkunder från den 1 januari 2019
Elnätsavgifter effekttariff lågspänning
Elnätsavgifter effekttariff högspänning

Elsäkerhetsavgift
För att finansiera Elsäkerhetsverket tas en årlig avgift ut av alla elkunder på 6 kronor.

Nätövervakningsavgift
För att finansiera nätmyndighetens verksamhet tas en särskild årlig avgift ut av alla elkunder. Avgiften är 3 kronor per år.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka de kostnader som företag och myndigheter har för att förstärka systemet för landets elförsörjning så att det bättre står emot påfrestningarna under kriser och krig. Avgiften är 45 kronor per år.

Övriga avgifter

  • Vid inflyttning tas en avgift på 240 kronor ut.
  • Vid extra avläsning på egen begäran, tas en avgift på 240 kronor ut.

Tillämpningsbestämmelser
Nätägaren tillhandahåller trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund efter fastställda avgifter samt enligt dessa tillämpningsbestämmelser och gällande avtalsvillkor (NÄT 2012 N).

Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt. Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig installatör, som erhållit medgivande av nätägaren. Tänk på att det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Säsongsmässigt betingad ändring av abonnemang och säkring medges ej. Ändring får ske högst en gång under loppet av 12 månader. Som avgiftsbestämmande säkring tillåts trög säkring.

Abonnemangsavgift för lägenhet tillämpas för mätarsäkring högst 20 A och endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. För enfasleverans (230 V) i kolonistuga och hobbylokal utgår abonnemangsavgift som för lägenhet i flerbostadshus.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]