Till startsidan
Translate

Ställverk

Ställverk

Vi erbjuder tjänster inom hela spannet för ställverk, för såväl energibolag som industrikunder.

Entreprenader

Vi utför entreprenader för om- och tillbyggnad men även nybyggnation och periodisk tillsyn, service och underhåll inom spannet 0,4 – 145 kV. I valet av underentreprenörer och produktleverantörer är vi helt oberoende och väljer utifrån kvalitet, kompetens och pris. Vi har erfarenhet av samtliga fabrikat som finns på marknaden idag. 

Transformator- och brytarservice

För att transformatorstationer ska fungera väl är det viktigt att sköta service och underhåll enligt specifikationerna. Kraftringen har både kompetens och utrustning för att hjälpa till med detta. Med förebyggande underhåll säkrar du kontinuerlig drift och håller kostnaderna nere över tid. Akuta åtgärder är alltid dyrare för nätägaren än att kontinuerligt och systematiskt underhålla transformatorstationer.

Termografering

Termografering gör det möjligt för en expert att analysera processerna i anläggningen. Åtgärden är kostnadseffektiv och ger ett pålitligt resultat. Kraftringen har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med termografering.

Relä- och kontrollutrustning 

Förebyggande åtgärder för relä- och kontrollutrustning är alltid att föredra. Fungerar inte dessa delar av ställverken kan det ge upphov till både person- och egendomsskador. För att minska dessa risker rekommenderar vi ett systematiskt och effektivt förebyggande underhåll för anläggningarna.

Kraftringens experter kan hjälpa till med detta systematiska underhåll och vi har lång erfarenhet av relä- och kontrollprovningar. 

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster inom ställverk. 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]