Till startsidan
Translate

Frågor och svar

Kommer även de boende som inte har elbilar behöva betala för själva investeringen och för elen som förbrukas i laddstolparna?

Hur föreningen väljer att finansiera laddstolparna varierar. Det vanligaste är att föreningen står för kostnaden av laddare och installation, och att den sedan tar betalt av de som använder laddarna.

Hur går det till att installera laddstolpar i en bostadsrättsförening?

För att installera laddstolpar dras en kabel för el och en kabel för kommunikation från fastighetens elcentral till parkeringen. Där placeras laddaren på ett fundament som sedan grävs ner, eller monteras på en vägg.

Kan min bostadsrättsförening skaffa laddstolpar?

Ja, förutsatt att föreningen har egna parkeringsplatser. Om föreningen istället hyr parkeringsplatser i ett allmänt parkeringshus krävs det en dialog med ägaren av parkeringshuset om vilka möjligheter som finns.

Går det att låsa laddarna?

Ja, laddarna går att få med RFID-läsare. Varje användare har då sin egen RFID-bricka som dras vid laddaren för att starta en laddning.

Vilka möjligheter finns det att ta betalt av de som laddar?

Det enklaste är att ta ut en förhöjd månadsavgift för parkeringen, där investeringskostnaden, löpande kostnader och kostnad för elen schablonmässigt slås ut på de som använder laddarna. Vi kan hjälpa till att räkna fram en lämplig avgift.

Det går också att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar, i kr/kWh. Vi mäter då hur mycket varje laddare har använts. Med ett RFID-system kan man också se vem som har laddat sin bil i laddstolpen. Med detta som grund tar vi fram en månadsrapport som föreningen sedan kan använda för att ta betalt i kr/kWh. Det är föreningen själv som bestämmer vilken avgift som ska tas ut. Vi kan hjälpa till att ta fram en lämplig avgift.

Ett tredje alternativ är att vi på Kraftringen tar betalt direkt av användarna, efter den avgift som föreningen bestämmer. Föreningen får då ta del av intäkterna.

Min förening har inte egna parkeringsplatser, utan jag parkerar på gatan. Hur gör jag då för att få tillgång till laddstolpar?

Prata med kommunen om det finns möjlighet att sätta upp laddare längs gatan. Kanske finns det också ett allmänt parkeringshus i närheten som kan tänka sig att sätta upp laddstolpar som går att hyra. Vi kan i så fall hjälpa kommunen eller ägaren av parkeringshuset att installera laddstolparna.

Hur fattas beslutet om att skaffa laddstolpar i en förening? Måste det röstas igenom av föreningens medlemmar?

Det varierar mellan olika föreningar. Oavsett vilket är det alltid bra att undersöka vilket intresse det finns bland de andra boende, innan man tar upp frågan med styrelsen. De flesta föreningen har sina årsstämmor under våren. På www.fixaladdplats.se kan du ladda ner ett exempel på motion för att skaffa laddplatser som du kan ha med dig till stämman.  

Kan föreningen ansöka om bidrag för att sätta upp laddstolpar?

Ja, din förening kan ansöka om Klimatklivet, ett stöd för klimatinvesteringar på lokal nivå. Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats. Vi har en ansökningsmall som du kan följa. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vilken slags administration kring laddarna krävs av föreningen?

Det är upp till varje förening att bestämma hur mycket av administrationen man vill sköta själv. Vi på Kraftringen kan ta hand om all administration så som mätning, betalning och service.

Hur fungerar själva underhållet av laddstolparna?

Vi erbjuder ett serviceavtal där vi en gång per år gör en genomgående besiktning av laddstolparna för att kontrollera att de fungerar som de ska. När du tecknar ett serviceavtal ger vi dig också fem års garanti på laddarna. Inträffar det något fel på din laddare kan du felanmäla det hos oss. Vår tekniker bokar därefter in ett besök hos dig så fort som möjligt.

Kan vi låta folk som inte bor i vår förening ladda i våra laddstolpar som en extra inkomst?

Ja, de betalar då för laddningen och intäkterna går till föreningen.Du kan också göra laddarna möjliga att användas av allmänheten under vissa tider på dygnet, medan de andra tider bara kan användas av föreningens medlemmar.

Kan alla slags elbilar laddas i laddstolpen?

Ja, laddning av elbilar är standardiserad så att alla olika bilar kan laddas.

Kan det bli överbelastning i elnätet när alla elbilsägare kommer hem och ska ladda bilen samtidigt som andra lagar mat, tvättar mm?

Det kan finnas en risk för överbelastning i elnätet på kvällen. För att undvika detta kan föreningens huvudsäkringsnivå höjas. Det går också att komplettera våra laddare med laststyrning. Det gör att laddningen av bilarna automatiskt sänks under den tid då elanvändningen är hög, för att sedan öka när elanvändningen minskat. Det innebär att elnätet inte överbelastas och att föreningen inte behöver öka huvudsäkringen i sitt elnätsabonnemang.

Ökar värdet på min lägenhet när föreningen installerar laddstolpar?

Tillgången till laddplatser kommer att efterfrågas mer och mer. En lägenhet med tillgång till laddplats kommer därför vara mer attraktiv än en utan.

Vad händer om de som har elbilar väljer att flytta från föreningen?

Antalet elbilar ökar kraftigt i Sverige. Därför kommer det förmodligen att finnas en hög efterfrågan på den lediga laddplatsen.

Kan vi börja med att installera en laddstolpe eller laddbox, och sedan installera fler när behovet ökar?

Ja, det går att förbereda för fler laddare när man drar kabel från elcentralen till parkeringsplatsen. Det går också att förbereda med kabeldragning och sätta fundament när vi ändå är där och gräver för att minska kostnaderna. Din förening kan sedan köpa in och sätta upp laddare allt eftersom behovet ökar.

Var är det bäst att placera laddstolparna?

För att hålla nere kostnaderna är det bra om laddarna är placerade nära elcentralen. Av samma anledning ska kabeldragningen helst göras på en befintlig vägg eller grävas ner i en mjukare yta. Därför ska laddstolparna helst inte placeras på betong eller asfalt.

Hur lång tid tar det normalt från att föreningen bestämmer sig att installera laddstolpar till att de är färdigmonterade?

Från det att din förening beställer laddstolparna till att de är färdigmonterade tar det normalt 6-8 veckor.  


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]