Till startsidan
Translate

Vårt elnät

Kraftringens elnät

Kraftringens elnät finns i både Skåne, Blekinge och Småland. Den samlade längden på våra elnätskablar är hela 10 000 km. Om all kabel hade varit en rak linje istället för slingrande kraftledningar hade nätet sträckt sig hela vägen till Brasilien. 

Via 2 900 nätstationer, 15 200 kabelskåp och 100 000 anslutningar ser vi till att du får ström i samma stund som du behöver den. På vägen hem till dig omvandlas elen från högspänningsel på 144 000 volt till användbar hushållsel. Elen som kommer ut ur dina eluttag har bara 230 volt.

I dagens samhälle har elen en central och avgörande roll och det är viktigt för oss att skapa en långsiktig och säker eldistribution. Därför satsar vi på att ständigt utveckla och investera i elnäten för att säkerställa en fortsatt god tillgänglighet – både idag och imorgon. Detta gör vi till exempel genom att:

  • varje år gräva ner eller på annat sätt vädersäkra ca 150 km ledning.
  • göra årliga helikopterbesiktningar av våra elnät för att lokalisera och åtgärda eventuella fel i förebyggande syfte.
  • röja ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv för att bevara den biologiska mångfalden.

På kartorna ser du hur vårt elnät sträcker sig. Klicka på bilden för att göra dem större.

Från stamnät till lokalnät

Från stamnät till lokalnät

Efter att elen har producerats i kraftverket har den en lång väg att färdas innan den landar i ditt vägguttag. Alla kraftverk är anslutna till stamnätet, vilket ägs av den statliga myndigheten Svenska Kraftnät. Stamnätet kan liknas vid elens motorväg och går genom hela landet, från norr till söder. I stamnätet är spänningen på elen fortfarande mycket hög – ungefär 400 000 volt. Stamnätet binder också ihop vårt elnät med våra grannländers, så att vi kan handla el av varandra.

Från stamnätet transporteras elen vidare till regionnätet. Här transformeras elen från 400 000 volt till någonstans mellan 130 000 och 20 000 volt. En del elintensiva industrier är beroende av högspänningsel och får därför sin eltillförsel direkt från regionnätet.

Elen leds sedan vidare till lokalnätet, vilken är den typ av elnät som Kraftringen äger. Det lokala elnätet leder elen ut till alla hushåll och mindre industrier. Elen transformeras också ner till 230 volt, vilket är den spänning elen har när den till slut landar hemma hos dig. 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]