Till startsidan
Translate

Vi investerar för en tryggare elleverans

Nätinvesteringar

För att ge dig som kund en trygg och pålitlig elleverans gör vi varje år stora investeringar för att förbättra och underhålla våra elnät. Totalt har vi cirka 9 100 km ledning, 2 500 stationer och 29 000 stolpar som ska underhållas. Vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning styrs via långtidsplaner framtagna genom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser.

Vädersäkring

De senaste årens stormar har visat att investeringstakten behöver öka ytterligare för att vi ska kunna upprätthålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder. Därför har vi tagit ett krafttag och tidigarelägger alla våra vädersäkringsprojekt. Det innebär att vårt elnät kommer att vara vädersäkrat under år 2020. I kartan ser du våra olika delprojekt inom vädersäkringen.

Vädersäkringen betyder att all väderkänslig luftledning i skogsterräng byggs om för att minska risken för strömavbrott. Totalt kommer 56 mil oisolerad luftledning att byggas om, varav 40 mil högspänning och 16 mil lågspänning. Det innebär en satsning på drygt en miljard kronor totalt i investeringar och underhåll under perioden 2017-2020.

I de flesta fall ersätts de oisolerade luftledningarna med isolerad kabel i mark (jordkabel) eller i stolpe (hängkabel). Fördelarna är att elnätet blir mycket mindre känsligt för yttre påverkan som väder och vind. I områden med mycket bergig eller stenig terräng är jordkabel inte alltid ett alternativ. Här används istället hängkabel för att göra elnätet mindre sårbart. En hängkabel är en isolerad kabel som istället för att grävas ner i marken hängs upp i elstolpar på liknande sätt som en luftledning. Skillnaden är att den tål både fallande träd och att ramla ner på marken utan att det blir strömavbrott.

Utöver att ersätta luftledning med jord- eller hängkabel bygger vi också om och förnyar många av våra transformatorstationer. Dessa stationer är hjärtat i elnätet och en viktig del i en trygg elleverans.

Nedan hittar du mer information om våra investeringsprojekt de närmaste åren. 

Blekinge/Småland Skåne
Slätafly (slutfört) Hänninge och Lillasäte
Mulatorp och Gettnabo Björnås 
Strömby och Påryd Östra Ljungby 
Ihre och Hackabäck Färingtofta och Forestad 
Kornalycke och Gummagölsmåla  Riseberga 
Elineberg, Berga och Hermansmåla Skäralid och Slättåkra 
Lindet, Gröngölsmåla och Högstolen Stationsbyggnation Röstånga 
Skillingsmåla och Eringsboda Stationsombyggnad Billinge 
Karlslund Stationsombyggnad Norra Rörum 
Källebäcken och Brännebo Allarp och Uggleröd 
Halahult och Tranerås Knutshög 
Skärserås och Herrgården Röstånga och Billinge 
Fagerfors och Gökadal Norra Rörum och Snälleröd 
Piggsmåla och Bläsemåla Rumperöd 
Grimsmåla, Hjärtsjömåla och Björkekärret Billinge, Stockamöllan och Äsperöd 
Vilan och Totamåla Munkarp 
Bälgeslund och Husören Maglasäte och Jularp 
Brodala och Kroken Forsby och Bonnarp 
Räntemåla Äspinge och Råset 
Hjorthålan och Klåvben Stationsombyggnad Östraby 
Häljanäs, Allgunås, Enkoneryd och Kvisingsbo Östraby, Tollstorp och Rönås 
Ljungasjömåla Satserup och Trulstorp 
Halahult, Öjasjömåla och Stengölsmåla Äspinge, Norra Rörum och Trulstorp 
Ysnamåla Knästorp (slutfört)
Ryd och Göddabo  
Dunken, Karsbo och Gölatorpet  
Gettnabo, Torsås och Bidalite  
Kuvehall, Sälleryd och Kättilsmåla  
Toragärde  
Bidalite, Råbäcksmåla och Hallasjö  
Bodhyltan och Svarvaretorpet  
Bidalite och Oxlehall  
Holma och Ilingetorp  
Emnabo och Norra Tång  
Dräglabo och Väghyltan  
Strömby, Harstensbo och Påryd  
Karsjö och Stora Glosebo  
Stationsprojekt Hallabro  

 

 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]