Till startsidan
Translate

Gör ett extra miljöval – välj Bra Miljöval

När du tecknar elavtal med oss ingår alltid 100 % el från förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biobränslen i elpriset, utan extra kostnad. Vill du göra ytterligare en insats för miljön kan du välja Bra Miljöval som tillval. Då köper vi in 100 % vindkraftsel motsvarande din elanvändning. 

Vad är Bra Miljöval? Bra Miljöval logga

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning. El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Exempel på detta kan vara vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. 

Skillnaden mellan Bra Miljöval och "vanlig" förnybar el är att Bra Miljöval ställer miljökrav. För varje såld kilowattimme avsätts pengar till miljöförbättrande projekt (t.ex. fiskvägar förbi vattenkraftverk) och åtgärder för att minska energianvändningen. 

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar och för att få sälja el märkt med Bra Miljöval måste vi varje år visa att vi lever upp till kraven för att få fortsätta märka vår el med miljöstämpeln. Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens webbplats

Vad kostar Bra Miljöval?

Tillvalet Bra Miljöval kostar 4,50 öre/kWh (inkl. moms).

Här hittar du exempel på vad Bra Miljöval kostar, beroende på hur stor din elanvändning är.  

Bra Miljöval
  Per månad Per år
Lägenhet (förbrukning 2 000 kWh/år) 7,50 kr 90 kr
Villa utan elvärme (förbrukning 5 000 kWh/år) 18,75 kr 225 kr
Villa med elvärme (förbrukning 20 000 kWh/år) 75 kr 900 kr


Så här gör du

Vill du ha Bra Miljöval när du tecknar elavtal med oss? När du tecknar avtal här på webbplatsen markerar du bara rutan Bra Miljöval under Gör ett extra miljöval. Tecknar du avtal med oss per telefon, så är det bara att säga att du vill ha Bra Miljöval som tillval.  

Vill du teckna ett miljöval till ditt nuvarande avtal? Ring kundservice så ordnar vi det.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om Bra Miljöval eller några av våra andra miljötillval är du välkommen att kontakta oss som jobbar med hållbarhet.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]